VIGC Studies

Het VIGC doet heel wat studies. Meestal voor specifieke klanten, rond specifieke thema's. Maar soms zin er ook onderwerpen die relevant zijn voor de ganse industrie (creatievelingen, prepressers, drukkers, uitgevers, klanten, ...) en die zo belangrijk zijn dat we ze voor iedereen ter beschikking stellen, zonder enige kosten. Hier vindt u een aantal van deze openbare onderzoeken.

Meer marktgericht onderzoek heeft het VIGC de afgelopen jaren ook uitgevoerd. Van volgende studies is de uitgebreide syllabus nog te koop:

  • 2008-2009: Grafische bedrijven, hun verleden, hun toekomst (een uitgebreid interview met een veertigtal drukkerijen, over hun verleden, over de uitdagingen voor de toekomst)
  • 2008: Integratie MIS en JDF, een stand van zaken (een uitgebreide reeks interviews met leveranciers van MIS-systemen, leveranciers van prepress workflowsystemen en met drukkerijen die beide geïntegreerd hadden, of bezig waren met die integratie)
  • 2007: Heeft drukwerk nog toekomst? (een uitgebreide webgebaseerde enquête bij drukwerkaankopers om te weten te komen hoe zij aankijken tegen drukwerk, om te zien waar volgens hen nog toekomst is voor drukkers)
  • 2007: Trends in digitaal drukken, anno 2007 (een uitgebreide reeks interviews met bedrijven die een digitale drukpers hebben staan om te zien wat hun ervaringen zijn, interessante conclusie: de ene helft is dolenthousiast en verdient er goed zijn brood mee, de andere helft is teleurgesteld)
  • 2006: Succesvolle grafische bedrijven, de visie van klanten (een reeks diepgaande interviews met een tiental grote drukwerkaankopers, over hun leveranciers: de drukkers)
Strategische partners VIGC: