Presentaties 'Succesvol 2009 in!'

Hieronder vindt u een kort verslag van het evenement 'Succesvol 2009 in! Wat hebben we geleerd in 2008?'. De volledige presentaties (mp3's en mindmaps) kan u op deze pagina downloaden van zodra u ingelogd bent.

Wilt u toegang tot onze verslagen?

Om toegang te krijgen tot de VIGC-verslagen moet u zich eerst aanmelden.

Wachtwoord vergeten?

Succesvol 2009 in!: wat hebben we geleerd in 2008?

Het is een jaarlijkse traditie geworden dat het VIGC (Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie) in januari even terugblikt op de activiteiten van het voorbije jaar en vooruitkijkt naar 2009! Het doet dat op een eerder ludieke manier: elke medewerker geeft een presentatie van zijn activiteiten en/of zijn indrukken.

Rekening houdend met de geografische spreiding van zijn leden organiseert het VIGC dit voor zijn leden gratis en exclusieve evenement twee keer, de eerste keer in Gent op donderdag 29 januari en de tweede keer in Turnhout op donderdag 12 februari, telkens van 16 tot 20 uur, receptie inbegrepen.
Elk jaar komen daar heel wat leden op af en in Gent waren zo ‘n 65 leden aanwezig om de met ‘mind maps’ zeer gestructureerde presentaties te volgen.

Directeur Eddy Hagen beet de spits af met een hartelijk welkom. Hij gaf uitleg bij de ‘Gartner Hype Cycle’, die toepasbaar is op de start- en levenscyclus van innovaties. Hij behandelde de gezondheidstoestand van het VIGC: het ledenaantal stijgt en af en toe haalt het VIGC de wereldpers: het afgelopen jaar met een kritische studie over spectrofotometers. Hij stelde de nieuwe consultant Carl Van Rooy voor en toonde de nieuwe huisstijl van het VIGC. Een korte blik op de VIGC KennisTesten over JDF, Kleur en PDF — die op de website van het VIGC kunnen ingevuld worden — toont aan dat de resultaten van die testen niet erg bemoedigend zijn. Er is dus nog veel opleiding nodig! Eddy Hagen gaf dan een gecomprimeerd verslag over de conferenties die hij in 2008 heeft bijgewoond: On Demand, IS&T ‘Frontiers in Digital Imaging’, Print Buyers Conference, RIT en natuurlijk drupa.

Het VIGC organiseert een ‘Benchmarking voor drukkerijen’ en Steve Verniers gaf uitleg over de doelstelling van deze benchmarking en het hoe en waarom. De voordelen, die deelname aan een benchmarking kan brengen, zijn duidelijk: het geeft een beeld van de huidige situatie van een bedrijf tegenover collega’s en concurrenten, het brengt knelpunten aan het licht en het is een goede basis bij het opstellen van een plan voor procesoptimalisering.

Fons Put, een van de technische consultants van het VIGC, gaf een overzicht over allerlei aspecten van rastertechnieken en over het werken aan certificering voor ISO 12647-2 en ISO 12647-7. Dit was een vrij technisch en voor leken in die zaken een niet altijd even makkelijk verhaal waarin hij afrekende met een aantal mythes die rond deze certificering ontstaan zijn en hij stelde enkele nieuwe benaderingen voor. Hier en daar knipperden toehoorders met de ogen, hoewel een confrontatie met de complexiteit van standaardisering een nuttig effect kan hebben.

De nieuwe medewerker van het VIGC, Carl Van Rooy, behandelde een volgend zeer actueel onderwerp: ‘Web-to-Print’. Web-to-Print kan ingedeeld worden in vijf verschillende klassen of niveaus, naar gelang de manier waarop een grafisch bedrijf voor zijn commerciële activiteiten wil gebruik maken van het web. Hij gaf ook een beeld van de soorten producten die voor web-to-pint-toepassingen zeker in aanmerking komen en hij ontwikkelde een stappenplan om een dergelijk project efficiënt aan te pakken.
Een tweede korte presentatie van Carl Van Rooy was een verrassende, zeer persoonlijke kijk op zijn eerste vijf maanden als consultant bij het VIGC. Hoe voelt een voormalige prepressmanager van een groot grafisch bedrijf zich in een klein, veeleisend team zoals het VIGC? Carl Van Rooy bevestigde dat hij al ontzettend veel had bijgeleerd op die enkele maanden en op sommige grafische problemen een totaal andere kijk had gekregen, bv. overprinting. Vermeldenswaard was ook zijn opmerking dat — had hij in zijn vorige functie geweten wat hij nu weet over het VIGC — hij veel meer op de diensten van het VIGC zou beroep gedaan hebben.

Erik Steuperaert gaf wat toelichting bij twee studies van het VIGC. De eerste studie ‘MIS/JDF-integratie’, uitgevoerd in het voorjaar van 2008 vlak voor de drupa, geeft een beeld van de reële stand van zaken in België met de integratie van MIS en JDF-workflows. Daarin zitten de standpunten van de leveranciers en de grafische bedrijven, die met de implementatie bezig zijn, verwerkt. De studie geeft ook heel wat waardevolle ervaringselementen van de bedrijven die met deze integratie worstelen.
De studie is nog verkrijgbaar bij het VIGC.
De tweede studie ‘Grafische bedrijven: verleden en toekomst’ is nog lopende, zodat slechts een smaakmaker werd gepresenteerd. De studie gaat na wat de grootste problemen waren in het nabije verleden en wat de bedrijven nu zien als de grootste uitdagingen voor de komende vijf jaar. Binnen korte tijd wordt aan deze studie ook een seminarie gewijd.

Didier Haazen gaf eerst uitleg bij de analyses van websites van grafische bedrijven. Dit is een dienst die het VIGC het afgelopen jaar gratis aan zijn leden heeft aangeboden en waarin de waarde van de websites van grafische bedrijven genadeloos wordt geanalyseerd, maar waar ook voorstellen tot verbetering worden gegeven. Af en toe was hierbij een grappige noot met de ongewilde humor van nietszeggende of onhandige websites van bedrijven. Eigenlijk een zeer nuttige bewustmakingsactie van het VIGC!
In een tweede deel gaf Didier Haazen, de PDF specialist van het VIGC, een kijk op het gebruik van PDF en de werking van de GWG (Ghent PDF Workgroup). Hij behandelde eerst de ‘Test Ghent Output Suite’, waarin de resultaten van tests van het VIGC met enkele large format printer RIP’s absoluut niet goed waren. Didier Haazen toonde een mooi voorbeeld: de banners met het nieuwe logo van het VIGC. Deze zijn hermaakt moeten worden, omdat de RIP de overdruk in de aangeleverde PDF niet aankon. Een kostelijke zaak. Het testen van de RIP is van cruciaal belang om probleemloos te kunnen werken, binnen elk grafisch bedrijf. Daarna werd GWG v4 toegelicht en werd terecht zwaar de nadruk gelegd op het grote belang van preflighting. Een educatief document i.v.m. de verschillende PDF-X-versies is onderweg.
Didier Haazen hield dan nog een enthousiast pleidooi voor meer creativiteit aan de hand van een verslag over het ‘Creativity World Forum 2008’.

Eddy Hagen gaf in de slotpresentatie een breed overzicht over het aanbod in de ‘Verplichte Lectuur’ van GraphicBrain.com. In deze dienst bundelt het VIGC werkelijk alle actuele en interessante informatie over de grafimediawereld. Eddy Hagen hield een vurig pleidooi om er wekelijks enkele minuten tijd voor vrij te maken om zo vast te stellen hoe goed men geïnformeerd is en blijft op zeer korte tijd. De verplichte lectuur geeft o.a. info over nuttige en goedkope tools, over standaarden, innovaties, actuele technische problematiek, kritische vaststellingen bij bepaalde ontwikkelingen, trends in grafisch management en marketing, IT en evolutie van de grafische markt, vaak met percenten en cijfers. Niet te missen.

Het is een cliché, maar de receptie achteraf werd tot laat in de avond een spontane netwerking.

Strategische partners VIGC: